Labor et Educatio,5 (2017)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Rok wydania: 2017

W bieżącym numerze 5/2017 znajdują się artykuły wybitnych naukowców z zakresu:

- wielowymiarowości pracy i kariery zawodowej w XXI wieku

- sytuacji różnych grup społecznych na rynku pracy

- recenzje książek i sprawozdania z konferencji

Artykuły

Ilość

Ways to Improve the Competitiveness of Graduates in the Labor Market: the Experience of Japanese Universities

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 167-176
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.010.7985

Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych. Wybrane rekomendacje dla polityki społecznej 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 177-195
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.011.7986

Innowacje w pedagogice osób z zaburzeniami neuropoznawczymi 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 197-212
Data publikacji online: 23 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.012.7987

Psychobiograficzny model Erwina Böhma jako innowacyjne podejście do seniorów z demencją 

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 213-227
Data publikacji online: 24 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.013.7988

Innowacyjne przeciwdziałania marginalizacji grup mniejszościowych na rynku pracy. Uwagi na temat strategii „dwukierunkowej”

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 229-244
Data publikacji online: 24 lutego 2018
DOI 10.4467/25439561LE.17.014.7989

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.