Call for Papers

Numer 6/2018

Termin nadsyłania artykułów do numeru 6/2018 to 15.09.2018.

Tematyka artykułów (temat przewodni nowego numeru): Egzystencjalny wymiar pracy ludzkiej

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.