Labor et Educatio

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika.

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma Labor et Educatio artykułów, recenzji i sprawozdań teoretyków i badaczy z ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

W czasopiśmie przedstawiono oryginalne własne poglądy Autorów, które nie zawsze podziela Redakcja i Wydawca.

ISSN 2353-4745
e-ISSN 2544-0179
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.

Labor et Educatio, 6 (2018)

Redaktor naczelny: Norbert G. Pikuła
Sekretarz redakcji: Katarzyna Białożyt
Sekretarz redakcji: Krzysztof Chaczko
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Introduction

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 7-9
Data publikacji online: 28 marca 2019

STUDIES

The Need for Meta-Reflection on the Human Person’s Work

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 11-24
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.001.10228

The Right to Work in International Law of the Twentieth Century

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 25-36
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.002.10229

Quality Measures, Human Factor and Failures of e-Learning

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 37-59
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.003.10230

Music Education as an Important Part of the Educational Process of Children Aged 7–11

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 61-72
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.004.10231

Elementary Children and their Abilities of Foreign Language Acquisition

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 73-85
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.006.10233

Career Development Opportunities for Teachers in Bulgaria

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 87-94
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.007.10234

Rio de Janeiro’s Cultural Landscape: New Conceptual Image, Old Social Problems

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 95-115
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.008.10235

The Importance of Work in Prison Isolation Conditions: the Polish Aspect

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 117-128
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.009.10236

Transformation of Social Services in Ukraine: the Deinstitutionalization and Reform of the Institutional Care System for Children 

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 129-148
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.010.10237

RESEARCH

Challenges in Teaching: Perceptions and Experiences of Teachers of Ethics in Poland

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 152-177
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.011.10238

The Professional Stress of Preschool Education Teachers

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 179-191
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.012.10239

Prevention of Burnout in Educational Professionals

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 193-199
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.013.10240

The Values of Employment from the Perspective of the Elderly

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 201-212
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.014.10241

Promoting Constructive Collaborative Conflict Management Through a Game Theory Inspired Approach

Labor et Educatio, 6 (2018), s. 213-236
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/25439561LE.18.005.10232

REVIEWS

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Czasopismo wydawane jest w nakładzie 300 egzemplarzy.