Kontakt

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków
Tel.: +48-124214876
E-mail: kozga.uj@gmail.com