Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: 2016

MEDIA I KOMUNIKACJA

Sortuj według

Telewizja performatywna

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 11-26
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.001.6995

Prawda o kobiecie – feminizm i trywializacja w kobiecej prasie segmentu luksusowego w Polsce

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 27-44
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.002.6996

Fotografia w praktyce badawczej

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 45-59
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.003.6997

Spojrzenie na muzykę w słuchowisku okiem teoretyka, praktyka, muzyka

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 61-80
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.004.6998

Blogosfera – jak Internet zmienił komunikację i marketing?

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 81-95
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.005.6999

Wirusy umysłu i koncepcja piątej władzy. Przegląd i analiza nowych zjawisk komunikacyjnych w Internecie

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 97-114
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.006.7000

ETYKA W BIZNESIE

Segmentacja a etyka. O naruszaniu zasady złożoności i wielowymiarowości człowieka w reklamach kosmetyków

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 117-126
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.007.7001

KULTURA GDAŃSKA

Dom Chodowieckiego i Grassa kolebką interdyscyplinarnego centrum kultury

Media Biznes Kultura, 2016, Numer 1 (1) 2016, s. 129-130
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.16.008.7002