Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: 28 czerwca 2019

MEDIA

Sortuj według

Monitoring programów informacyjnych na przykładzie nadawcy publicznego w aspektach etycznym i prawnym dotyczących misyjności i zawodu dziennikarskiego

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 9-21
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.001.10703

Analiza zawartości przekazów telewizyjnych w programach informacyjnych na przykładzie monitoringu TVP Info

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 23-41
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.002.10704

The most important women’s magazines and their publishers on the Polish press market in the years 1989–2018

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 43-53
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.003.10705

The capital restrictions in Polish and French media. The selected issues

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 55-67
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.004.10706

MIĘDZY KULTURĄ, KOMUNIKACJĄ I LITERATURĄ

Nazywam się Mróz. Remigiusz Mróz. O kreacji marki autorskiej/literackiej w polskim polu literackim/kultury

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 71-80
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.005.10707

Dzieci Chaplina. Filmowe tropy w działalności gdańskich teatrów studenckich lat 50. i 60. XX wieku (Cyrk Rodziny Afanasjeff i Co To)

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 81-89
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.006.10708

Życie literackie w powojennym Sopocie

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 91-104
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.008.10710

Kompetencja literacka a rozumienie tekstów dziennikarskich

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 105-116
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.009.10711

Evolution of human cultural development within the context of the establishment of the Internet

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 117-124
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.010.10712

VARIA

Nowe oblicza reklamy zewnętrznej. Komunikacja „tu” i „teraz”

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 127-140
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.012.10714

Ocena ideologii technokratycznej w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 141-152
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.013.10715

WYDARZENIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

Medi@stery 2019

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 155-156
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.014.10716

Czy ekonomia może zbawić świat? Między ekonomią, cnotą i komunikacją. Po spotkaniu z profesorem Stefano Zamagnim

Media Biznes Kultura, 2019, Numer 1 (6) 2019, s. 157-158
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/25442554.MBK.19.015.10717