Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Opublikowano online: 15 października 2018

Artykuły

Ilość

Wieczorne serwisy informacyjne a kształtowanie opinii

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 11-23
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.012.9291

Audycje literackie Programu II Polskiego Radia po 1983 roku

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 25-40
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.013.9292

Wymiary realizacji profilu społeczno-religijnego rozgłośni lokalnej na przykładzie poznańskiego Radia Emaus

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 41-56
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.014.9293

Selection criteria for manuscripts in scholarly journals on communications

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 57-65
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.015.9294

Fat cats brought up on Fukuyama and Lyotard … or post-modernity in “Gazeta Polska”

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 69-80
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.016.9295

„Przegląd Polityczny” w latach 1989–2000. Cz. 3. Liberalna rewolucja

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 81-97
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.017.9296

From “Rzeczywistość” to “Rondo”. How a communist hard-liners’ weekly discovered capitalism in the late 1980s of the XXth century

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 99-113
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.018.9297

Promocja marek na Snapchacie, Instagramie i YouTubie

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 117-126
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.019.9298

Komunikacja Grupy Filmowej Darwin w serwisie społecznościowym YouTube

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 127-143
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.020.9299

Student to ma klawe życie – o mitologizacji teatralnego ruchu studenckiego

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 147-157
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.021.9300

Dzieci Chaplina. Filmowe tropy w działalności gdańskich teatrów studenckich lat 50. i 60. XX wieku (Bim-Bom)

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 159-168
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.022.9301

Różnice w stylach komunikacyjnych kobiet i mężczyzn

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 171-184
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.023.9302

Zawiłości grania – spojrzenie teoretyczne na gry oraz kiedy grywalizacja może zadziałać

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 185-196
Data publikacji online: 15 października 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.024.9303

Recenzja

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 2 (5) 2018, s. 199-201
Data publikacji online: 15 października 2018