Media Biznes Kultura Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, Uniwersytet Gdański

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska

„Media Biznes Kultura" to czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy.

Umieszczane tu artykuły sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki a mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty publikowane są w języku polskim i języku angielskim.

ISSN 2451-1986
e-ISSN 2544-2554
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017

Redaktor naczelny: Anna Ryłko-Kurpiewska
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata Łosiewicz
Sekretarz redakcji: Magdalena Iwanowska
Opublikowano online: 2018

MEDIA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM

Sortuj według

Rozmowy czasem kontrolowane (czyli jakie media są na czasie?)

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 9-16
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.014.8306

Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 17-30
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.015.8307

Czech and Slovak bilingualism in the media

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 31-40
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.016.8308

Wykorzystanie nowych mediów w komunikowaniu politycznym na przykładzie Urzędu Miejskiego w Elblągu

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 43-55
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.017.8309

„Przegląd Polityczny” w latach 1989–2000. Cz. 1. Problemy organizacyjno-wydawnicze

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 57-70
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.018.8310

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI NOWYCH MEDIÓW

Zarządzanie komunikacją kryzysową w serwisie społecznościowym Facebook za pomocą public relations. Analiza wybranych sytuacji kryzysowych w latach 2011–2015

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 73-91
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.019.8311

Wizerunek uczelni: o czym myślą i co piszą studenci na forach internetowych

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 93-102
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.020.8312

Selfie – narcystyczne kreowanie wizerunku w Internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii?

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 103-126
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.021.8313

Stereotypy płci na polskim YouTube

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 127-135
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.022.8314

VARIA

Ostatnia Wieczerza popkultury

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 139-149
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.023.8315

Komunikacja społeczna według Oliviero Toscaniego – fenomen reklam realizowanych dla United Colors of Benetton w latach 1989–1994

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 151-161
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.024.8316

WYDARZENIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

V Międzynarodowa Konferencja „Media – Biznes – Kultura. Pomorze 2017”

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 165-166
Data publikacji online: 2017

Recenzja Andrzej Romanow „Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 167-169
Data publikacji online: 2017

Walery Pisarek (1931–2017)

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 171
Data publikacji online: 2017