Naukowa młodość i dojrzałość – perspektywy medialne i pozamedialne

Anna Ryłko-Kurpiewska,

Małgorzata Łosiewicz

Abstrakt

Scientific youth and maturity – media and non-media perspective

The article presents various criteria in the perception of scientific youth and maturity seen from various perspectives. The first one assesses the image of a scientist through language and colloquial Polish; the second one presents the results of a research investigating the perception of maturity and the regulating laws in the area of higher education. The third one reveals, how a young and mature scientist is characterized in the media. The discrepancy between the frames seen in the transfers poses questions about the functions of the drawn portrays and their separateness. Among the research methodologies quantitative research has been used as well as corpus analysis, contents analysis, comparative analysis of statistical data and secondary research results.
Słowa kluczowe: youth, maturity, media, science, scientist’s image
References

Brzeziński J., Rozwój naukowy badacza a rozwój psychiczny człowieka. Próba analogii [w:] Nauka. Humanistyka. Człowiek. Prace dedykowane Profesor Krystynie Zamiarze w czterdziestolecie pracy naukowej, red. J. Kmita, B. Kotowa, J. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

Dąbrówka A., Geller E., Słownik antonimów, Świat Ksiażki, Warszawa 1996, hasło: Dorosłość.

http://antonimy.net/antonim/m%C5%82odo%C5%9B%C4%87 (dostęp: 22.05.2017). http://monco.frazeo.pl (dostęp: 2.06.2017).

http://psychologia-rozwoju-czlowieka.wyklady.org/wyklad/1045_fazy-rozwoju-czlowieka.html (dostęp: 22.05.2017).
 
http://www.nkjp.uni.lodz.pl/collocations.jsp (dostęp: 2.06.2017).
 
http://www.nkjp.uni.lodz.pl/index_adv.jspkorpus nkjp (dostęp: 2.06.2017).

Inny słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Bańko, PWN, Warszawa 2000.

Kruk D., O wyrażeniach wyrażających zmianę A sierpień zawsze dojrzewa na drzewach. Ile jednostek języka reprezentuje kształt dojrzeć?, „Linguistica Copernicana” 2014, nr 11.

Łosiewicz M., Ryłko-Kurpiewska A., Młodości! ty nad poziomy wylatuj. Szkice do portretu młodego naukowca w mediach, „Horyzonty Wychowania” 2017, t. 16, nr 39.

Ostaszewska D., Językowy obraz życia człowieka w ujęciu współczesnej poezji, „Język Artystyczny” 1996, nr 10, s. 191.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. IX, red. H. Zgółkowa, wyd. 1, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1996, hasła: Dojrzałość i Dojrzały, s. 3334.

Raporty CBOS: Polacy o starości, BS/7/99, Warszawa 1999, Między młodością a starością, BS/22/2007, Warszawa 2007, Polacy wobec własnej starości, BS/94/2012, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl (dostęp: 09.06.2017)

Reber A.S., Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, hasło: Dojrzałość.

Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, http://sjp.pwn.pl/szukaj/m%C5%82odo% C5%9B%C4%87.html (dostęp: 09.06.2017).

Słownik psychologii, red. J. Siuta, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009, hasło: Dojrzewanie.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.

Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1981, hasło: Młodość.

Za naukowe sukcesy, „Tygodnik Nadwiślański” 2016, wyd. z dnia 24 listopada, s. 11