A good priest in the tabloid. Image tendencies and the boundaries of anti-clericalism in the media

Dominik Chomik

Abstrakt
This paper presents four major positive image tendencies observable in 94 texts concerning priests that were published on the tabloid portal, Fakt24.pl, in the period 2009–2016 (a deceased person, a victim of a villain, an intermediary between God and a man, an exceptional person). The material presented challenges the claim that the portal is systemically anti-clerical (irrespective of the prevalence of negative-sentiment texts regarding priests). Differences between various and opposite depictions of priests show that the manner in which priests are described (and the radicalism of assessments) does not arise (solely) from a specific sentiment of the editorial board or its policy, but from tabloid logics which requires that a character be presented in a clear and unambiguous manner. This means, among others, that a positive or negative assessment of the protagonist is determined by the needs of narration used to tell a story in which a priest has a role to play.
Słowa kluczowe: priest, sentiment, tabloid, image, anti-clericalism.
References

Baniak J., Kościół rzymskokatolicki i jego medialny obraz w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim w Polsce w ujęciu i ocenach katolików świeckich [in:] Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce: między losem a wyborem, ed. J. Baniak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012, p. 37–74.

Baniak J., Wizerunek własny Kościoła katolickiego i w wyobrażeniach katolików świeckich [in:] Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, ed. J. Baniak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, p. 7–16.

Bielak T., Antyklerykalizm x.0 – komunikacje w mediach społecznościowych na przykładzie „ASZDziennika” i Antykleryka”, „Świat i słowo” 2014, no. 2, p. 313–325.

Gądecki S., Jak sól i światło, interviewed by S. Jagodziński „Nasz Dziennik” 2016, no. 160, p. 3–4.

Krupczyński M., Religijny wymiar nowych mediów, “Przegląd Religioznawczy”, 2009, no. 3, p. 143–157.

Mariański J., Autorytet księdza – aspekty socjologiczne, „Chrześcijanin w świecie” 1977, no. 50, p. 74–94.

Mariański J., Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych: studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Michalik J., Homilia wygłoszona na zakończenie 49 Pielgrzymki Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania (audio file). Source: http://www.jasnagora. com/multimedia/ news_audio_nowe/14710.mp3 (accessed 12.12.2016).

Mielicka H., Neutralne sacrum [in:] W poszukiwaniu sensu: o religii, moralności i społeczeństwie, ed. J. Baniak, NOMOS, Kraków 2010, p. 39–48.

Przybysz M., Marcyński K., Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2011.

Religious Freedom in the World. Report 2014 Source: http://pkwp.org/uploads/ tinymce/R%C3%B3%C5%BCne/2014/Wizyta_abp_Kaigamy/Sytuacja%20Ko%C5%9Bcio% C5%82a%20w%20Polsce%20-%20fragment%20Raportu.pdf (accessed 12.12.2016).

Wasilewski J., Posłom frykasy, dzieciom ochłapy. Tworzenie podziałów społecznych w mediach, [in:] Retoryka mediów, retoryka w mediach, ed. M. Marcjanik, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2012, p. 11–22.