Młodzież szkolna daje przykład – wycinki prasowe w kronikach szkół wiejskich (na przykładzie powiatów tczewskiego, starogardzkiego i malborskiego)

Aneta Lewińska

Abstrakt

School students set an example – press extracts in the chronicles of folk schools (as exemplified within the districts of Tczew, Starogard, and Malbork)

The article concerns the press extracts printed in four chronicles of folk schools within the districts of Tczew, Starogard and Malbork. The author discusses the functions of extracts printed in the studied chronicles and carries out an ethnolinguistic analysis of the collected data. The subject matter of the chronicle articles, embracing the life of the school, the village, the commune, the nearest area, as well as the occurrences in Poland and in the world, enables to reconstruct the part of the depiction of the world seen from two perspectives – of the journalist, creator of the printed press article, and of the chronicle’s author. 
Słowa kluczowe: school chronicles, press extracts, genology
References

http://www.globapi.com.pl (dostęp: 2.07.2017).

http://kociewiacy.pl/gminy/lubichowo/index.php?option=com_content&task=view&id=179,(dostęp: 3.07.2017).

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19362049,dwie-aule-na-uniwersytecie-gdanskim-maja-nowych-patronow.html (dostęp: 5.07.2017).

Laskowska J., „Dziennik Bałtycki” w latach 1945–1989 [w:] Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007–2010, Z. Kropidłowski, D. Sychała, K. Wodniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 219–227.

Laskowska J., Prasa gdańska w czasach PRL-u, „Media Biznes Kultura. Społeczna i polityczna rola mediów” 2015, t. II, s. 267–283.

Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2015, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Morski: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Oddział Gdański, Gdańsk 2015.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.