Retoryczny post, czyli wielka kariera pewnego przedrostka

Paweł Kozielski

Abstrakt

At rhetorical post i.e. a great career of a little prefix

The purpose of this article is the analysis of the way the journalists of the biggest Polish righist-conservatist portal polityce.pl perceive post-truth. He author starts with the Oxford dicionay defi nition considers the potential correlation of the above mentioned neologism with Rother expressions strating with the prefix post-, especially postmodernizm. That relationship seems of particular importance due to the possibiliy of using both expressions as rheorical devices.
Słowa kluczowe: post-truth, postmodernism, rhetoric, wPolityce.pl
References

Aamski Ł., Siłowe wyniesienie polityków PO z sali to marzenie opozycji. W mediokracji wygrywa „postprawda”, https://wpolityce.pl/polityka/322992-silowe-wyniesienie-politykow-po-z-sali-to-marzenie-opozycji-w-mediokracji-wygrywa-postprawda (dostęp: 20.04.2017).

Barańska E., Kultura ponowoczesna w myśli Baumana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Baudrillard J., Gorące malarstwo, skazany obraz, „Magazyn Sztuki”, 1995, nr 6/7. 

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005. 

Bendyk E., Odzyskiwanie sensu, http://www.polityka.pl (dostęp: 20.04.2017).

Chmielowska J., Zaklinanie rzeczywistości ma krótkie nogi, http://wpolityce.pl/polityka/172208-zaklinanie-rzeczywistosci-ma-krotkie-nogi-najpierw-postmodernizm-a-teraz-posthistoria-i-postpolityka-rodzi-sie-pytanie-czy-rowniez-postrozum (dostęp: 20.04.2017).

Chmielewski A., Post-prawda i populizm prawdziwościowy, http://www.academia.edu/31567577/POST-PRAWDA_I_POPULIZM_PRAWDZIWO%C5%9ACIOWY_1 (dostęp:20.04.2017).

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Górny G., Z. Bauman jako jeden z przewodników duchowych ludzkości, http://wpolityce.pl/polityka/311277-zygmunt-bauman-jako-jeden-z-przewodnikow-duchowych-ludzkosci (dostęp: 20.04.2017).

Grzybowska K., Lewactwo to stan umysłu. Ludzie wyposażeni jedynie w mózgi wierzą w ideologię. Jaskiniową, https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/330047-lewactwo-to-stan-umyslu-ludzie-wyposazeni-jedynie-w-mozgi-wierza-w-ideologie-jaskiniowa (dostęp: 20.04.2017)

K. Grzybowska, Są tak głupi, że nawet o tym nie wiedzą. Amerykańscy i europejscy hipokryci nienawidzą Trumpa, https://wpolityce.pl/polityka/329105-sa-tak-glupi-ze-nawet-o-tym-nie-wiedza-amerykanscy-i-europejscy-hipokryci-nienawidza-trumpa (dostęp: 20.04.2017).

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tygodniki-opinii-w-internecie-newsweek-pl-wpolityce (dostęp: 20.04.2017).

Jenkins S., Post-truth politics will be debunked by online facts, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/26/post-truth-politics-online-facts-donald-trump-lies (dostęp: 30.04.2017).

Karnowski M., wPolityce.pl: myślące, poważne i wolne miejsce rozmowy o Polsce, http://wpolityce.pl/polityka/104005-wpolitycepl-myslace-powazne-i-wolne-miejsce-rozmowy-o-polsce (dostęp: 20.04.2017).

Keyes R., The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Lifes, St. Martin’s Press, New York 1992.

Kozielski P., O chorobie Rzeczypospolitej, jaką jest propornografi czna seksedukacja – wprawka do analizy dyskursu prasowego „Gazety Polskiej”, „Ars Educandi” 2014, T. XI.

Kunert K., NASZ WYWIAD, http://wpolityce.pl/kultura/329070-nasz-wywiad-aktorzy-bolly-i-mielski-najpierw-smierc-i-dziewczyna-teraz-klatwa-to-przejawy-tworczej-impotencji (dostęp: 20.04.2017).

Lyotard F.J., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

Lyotard F.J., Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

McGee M.C., The „ideograph”: a link between rhetoric and ideology, „Quarterly Journal of Speech” 1980, nr 66.

Nagrodzki K., Z listu do przyjaciół. I znajomych. Jak wielkie, stare drzewo..., wpolityce.pl/lifestyle/320003-z-listu-do-przyjaciol-i-znajomych-jak-wielkie-stare-drzewo (dostęp: 20.04.2017).

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2016 roku, http://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/najbardziej_opiniotworcze_media_w_2016_0.pdf (dostęp: 20.04.2017).

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 1996.

Smrokowska-Reichman A., Ekwiwalentne wartości, totalna komunikacja, „Principia” 2008, t. 50.

Surmacz R., Idzie nowe, http://wpolityce.pl/polityka/162755-idzie-nowe-tylko-lemingi-jakos-nie-moga-zrozumiec-ze-ich-sztuczny-swiat-konczy-sie-i-ze-musi-byc-inaczej (dostęp: 20.04.2017).

Szwedzi chcą się bronić przed „fake news”. W szkołach dzieci będą się uczyć analizy informacji, https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/331629-szwedzi-chca-sie-bronic-przed-fake-news-w-szkolach-dzieci-beda-sie-uczyc-analizy-informacji (dostęp: 20.04.2017).

Tesich S., A Government of Lies, „The Nation” 1992 (January).

Wildstein B., O postprawdzie. Elity naszego świata każdą swoją klęskę muszą tłumaczyć obłędem zbiorowości, http://wpolityce.pl/polityka/336749-o-postprawdzie-elity-naszego-swiata-kazda-swoja-kleske-musza-tlumaczyc-obledem-zbiorowosci (dostęp: 20.04.2017).

Word of the year 2016, https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 (dostęp: 12.04.2017).