Dźwiękowa identyfikacja bohaterów w reportażu radiowym

Monika Białek

Abstrakt

Auditory identification of characters in radio reportages

Apart from auditory impressions, the invisibility of radio messages implies additional stimuli. Phonic works, radio reportages included, stimulate not only the sense of hearing, but also the auditory imagination of their audiences. An artistic radio message may be perceived as successful only if the auditory perception is accompanied by associative images. They are essential for the proper comprehension of messages and identifi cation of characters. The article presents various forms of auditory presentation of characters. Particular individuals may be phonically designated in the utterances made by other people depicted in the reportage, as well as by the reportage makers themselves. The author can also present them formally, using techniques typical for news journalism, or through the use of style, by subjecting the identifi cation process to the convention. Most often however, the characters remain anonymous and are specified only by the accompanying events.
Słowa kluczowe: radio, reportage, radio document, Polish Radio
References

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowiska radiowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Bachura J., Pawlik A., Wtórna wizualność sztuki radiowej [w:] E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, A. Pawlik, Dwa teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 444–457.

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Elipsa, Warszawa 2001. 

Białek M., Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań–Opole 2010.

Białek M., Reportaż radiowy jako dzieło sztuki audialnej, czyli o radiowych środkach wyrazu [w:] Media, biznes, kultura, red. J. Kreft, R. Stopikowski, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2011, s. 28–36.

Gołaszewska M., Estetyka pięciu zmysłów, WN PWN, Warszawa–Kraków 1997, s. 19. 

Kaziów M., Ikonofonia, „Teatr” 1972, nr 23/24, s. 29–30.

Klimczak K., Reportaż radiowy o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.

Markiewicz H., Radio, „świat z dźwięków” [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Cracovia, Kraków 1996, s. 70.

Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, TAiWPN Universitas, Kraków–Wrocław 1984.

Mayen J., O stylistyce utworów mówionych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1972.

Mayen J., O twórczości radiowej, „Prasoznawstwo” 1956, nr 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, s. 33–74.

Mayen J., Radio a literatura, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.

Pisarek W., Retoryka dziennikarska, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa, Książka, Ruch”, Kraków 1975, s. 131.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Bachura J., Pawlik A., Dwa teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Wójciszyn-Wasyl A., Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Reportaże radiowe

Blimel M., Wasilewska W., Bez motywacji, Radio Merkury Poznań 2001.

Bogoryja-Zakrzewska H., Trzeba walczyć, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia 2011.

Bogoryja-Zakrzewska H., Zozuń E., Kilka wiosennych mgnień słupka, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia 2004.

Borowik C., Mamena – Cyganka z Czarnego Lasu, Polskie Radio Lublin 1998.

Cichoń B., Czarna prawda, Radio Wrocław 2001.

Dedo H., Kasperczak W., Adwokat ulicy, Fundacja Głos Ewangelii 2009.

Dudzińska A., Nieidealna piosenka, Radio Katowice 2014.

Galek C., Piekło-Niebo, Radio Zachód Zielona Góra 2008.

Gruszyńska-Ruman P., WiNna nieWiNna, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia 2008.

Kamiński M., Ja też chcę być Małyszem, Radio Lublin 2003.

Kapella M., Wypych S., Żeby było ja dawniej, Radio Szczecin 2005.

Linkiewicz I., Kuszenie siostry Ireny, Radio Zachód Zielona Góra 1998.

Łapkiewicz-Kalinowska A., O obrazach i innych takich, Program II Polskiego Radia 2016.

Morawiecki J., Kartoszka, producent niezależny 1998.

Rokicka A., Trzej przyjaciele z boiska, Radio Szczecin 2012.

Sekudewicz A., Wdowa, Radio Katowice 2001.

Sekudewicz A., Dudzińska A., Zło czai się na dole, Radio Katowice 2004.

Słobodzian M., Wciąż dzwoni o 10-tej, Radio PiK Bydgoszcz 2008.

Smyk J., Gdzie strumyk płynie…, Radio Białystok 2008.

Trofi miuk A., Bajguz A., Blok moim domem, Radio Białystok 2001.

Walentyn Ż., Słobodzian M., Orzeł i reszka, Radio PiK w Bygdoszczy 2013.

Walewicz A., Dzień dobry, panie Everest, Program III Polskiego Radia 1998.

Wilczyńska-Toczko H., Jak w domu, Radio Gdańsk 2001.

Żerwe M., Georgia – fragmenty pamięci, Radio Gdańsk 2006.