„Przegląd Polityczny” w latach 1989–2000. Cz. 1. Problemy organizacyjno-wydawnicze

Konrad Knoch

Abstrakt

‘Political Review’ in 1989–2000. Part 1. Organizational and publishing problems

The article presents organizational problems of the ‘Political Review’ in the years 1989–2000, which were connected with the political transformation and the evolution of the journal, which for the fall of communism was Gdańsk underground liberal almanac. The text describes how the ‘Review’ resumed and characterized the graphic design as well as the structure of the magazine. It also discussed the financial problems of the periodical, the rules of operation of the editorial team, and problems related to printing and distribution of the title in that period. An important element which the text was based on was an interview with Wojciech Duda, who has been associated with the magazine from the very beginning since 1983 and remains its editor-in-chief

Słowa kluczowe: historia prasy polskiej, historia prasy gdańskiej, historia polskiego liberalizmu, liberalizm, „Przegląd Polityczny”.
References

Źródła

„Przegląd Polityczny”, nr 13–46 (1991–2000).

Relacja złożona Kondradowi Knochowi przez Wojciecha Dudę, 2002.

Artykuły

Filas R., Dwadzieścia lat przemian Polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym,„Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2010, R. LIII, nr 3–4 (203–204), s. 27–54.

Kania J., Niski T., Przemiany rynku prasowego w Polsce w latach 1988–1996, „Handel Wewnętrzny” 1997, nr 1, s. 12–16.

Kania J., Niski T., Przemiany rynku prasowego w Polsce w latach 1996–1999, „Handel Wewnętrzny” 1999, nr 6, s. 52–56.

Opracowania

Knoch K., Pisma liberalne drugiego obiegu w latach 1979–1990, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015.

Najnowsza historia prasy gdańskiej 1945–1998. Zarys historyczno-socjologiczny, red. H. Galus, Wydawnictwo Autorskie, Gdańsk 1997.

Pepliński W., Gdańskie i pomorskie media po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Skarzyński R., Pomiędzy radykalizmem a konserwatyzmem. Główne idee polityczne gdańskich liberałów i KL-D w latach 1983–1992, „Studia Polityczne” 1994, nr 3.

Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1994.

Teczki liberałów, skompletowali J. Paradowska, J. Baczyński, Obserwator, Poznań 1993.

Transformacja mediów 1989–1996, red. A. Słomkowska, Elipsa, Warszawa 1996.

Tusk D., Idee gdańskiego liberalizmu, Fundacja Liberałów, Gdańsk 1998.