ETYKA I KOMUNIKACJA

Sortuj według

Etyczność komunikacji a jakość kultury (wstęp)

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 9-10
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Etyka słowa a język negocjacji

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 11-24
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 25-34
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Co mówi kostium? Idea, etyka, moda – wybrane wizerunki Hamleta w polskim teatrze najnowszym

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 35-43
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

ETYKA W MEDIACH I WYKLUCZENIE

Medialne narracje tożsamościowe i stosunek do Innego – problem społeczny i dylemat badawczy

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 47-52
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Ideologiczne narracje tożsamościowe w mediach – wymiar informacyjny i konsekwencje ekonomiczne

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 53-69
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Wojciech Tochman – społeczny rzecznik uchodźców. Zapiski z obserwacji netnograficznej

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 71-82
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Patriotyzm konfekcyjny, czyli jak kochać ojczyznę, mieszkając w globalnej wiosce

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 83-94
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

MEDIA I POLITYKA

„Przegląd Polityczny” w latach 1989–2000. Cz. 2. Liberalna rewolucja

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 97-109
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

„I śmiech niekiedy może być nauką”. Polska polityka międzywojenna w czasopiśmie satyrycznym „Mucha”

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 111-126
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Love mark – how emotions and feelings influence the perception of the brand

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 129-140
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Wykorzystanie ambient marketingu w promocji filmów i seriali

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 141-154
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

WYDARZENIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

Jubileusz 90-lecia urodzin Profesor Jadwigi Puzyniny

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 157-158
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Debata i warsztaty „Fake news”

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 159-160
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Medi@stery 2018 rozdane

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 161-162
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018

Recenzja: Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież, red. Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Liberi Libri, Warszawa 2017, ss. 146, ISBN 978-83-63487-23-2

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 163-164
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018