Czy ekonomia może zbawić świat? Między ekonomią, cnotą i komunikacją. Po spotkaniu z profesorem Stefano Zamagnim

Tomasz Żylicz

Abstrakt