Kompetencja literacka a rozumienie tekstów dziennikarskich

Maciej Zweiffel

Abstrakt

Literacy competence and understanding of jurnalistic texts

The author of the article defines literacy competence and on the example of interpreting a literary work builds the model of this competence, based on hermeneutics. After this theoretical part he, analysing one press article and one media message, presents how the literacy competence can be useful in the reception of messages in general.
Słowa kluczowe: kompetencja literacka, hermeneutyka, stopienie horyzontów, intersubiektywność, literacy competence, hermeneutics, fusion of horizons, intersubjectivity
References

Bernstein B., Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980, s. 83–119.

DeJarnette B., 5 Ways „Engaged Journalism” Made Progress in 2016, http://mediashift. org/2016/12/5-ways-engaged-journalism-movement-made-progress-2016/ (dostęp: 11.09.2018).

Gadamer H.G., Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1993.

Gallegos J.S., Tindall Ch., Gallegos S.A., The Need for Advancement in the Conceptualization of Cultural Competence, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.510.4302&rep=rep1&type=pdf (dostęp: 10.09.2018).

Grocholski M., Kurier odmówił wejścia do siedziby „GW” i został bohaterem prawicy, Wyborcza. pl, 24 października 2016, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20883062,kurier-nie-dostarczyl-przesylki-do-gw-i-zostal-bohaterem-prawicy.html (dostęp: 12.09.2018).

Hayles N.K., How We Read: Close, Hyper, Machine, „ADE Bulletin” 2010, nr 150. Heidegger M., Hölderlin i istota poezji, „Twórczość” 1976, nr 5.

Kaliszewski A., Żyrek-Horodyska E., Kilka uwag o metodach analizy tekstów dziennikarskich [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Hess, M. Lisowska- -Magdziarz, A. Szymańska, ToC, Kraków 2018.

Kohli H.K., Huber R., Faul A.C., Historical and Theoretical Development of Culturally Competent Social Work Practice, „Journal of Teaching in Social Work”, 2010, nr 30(3), https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08841233.2010.499091 (dostęp: 14.09.2018).

Maciejewski J. Paweł Dybel, „Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa- -Georga Gadamera” (recenzja), „Studia z Historii Filozofii” 2015, nr 3(2).

Niedenthal F., Apokalipsa teraz [w:] E. Nowosielska, U. Szydłowska, Zrozumieć świat. Klasa 1. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, Nowa Era, Warszawa 2015, s. 67–69.

Nowak M., US Open: wściekła Serena Williams bohaterką karykatury. Pojawiły się oskarżenia o rasizm, SPORT.TVP.PL, 11.09.2018, https://sport.tvp.pl/38944691/us-open-wsciekla-serena-williams-bohaterka-karykatury-pojawily-sie-oskarzenia-o-rasizm (dostęp: 14.09.2018).

Serena Williams Cartoonist Mark Knight Defends ‘Racist’ Image, materiał filmowy, https:// www.youtube.com/watch?v=KrDQ_tBfUBE (dostęp: 14.09.2018).

Springer F., 13 pięter, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Szczukowski D., Tomaszewska G.B., Sztuka interpretacji a lekcje polskiego, „Polonistyka” 2013, nr 16(11).

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), https://eur-lex.europa. eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 (dostęp:10.09.2018).