Życie literackie w powojennym Sopocie

Jolanta Laskowska

Abstrakt

The conditions of literary life in Sopot after the Second World War

The article discusses the conditions of literary life in Sopot after the Second World War. It presents the profiles of writers and poets who create the post-war literary environment of the Coast. Literary and cultural events, circulation institutions, publishing facilities, newspapers and magazines, discussion forums for creating writers were presented.
Słowa kluczowe: życie literackie, Sopot, prasa, czasopisma, literatura, literary life, newspapers, magazines, literature
References

(dk), Dom Literatów w Sopocie znowu ożywia, „Dziennik Bałtycki” 1947, nr 183.

(dk), Miesięcznik „Arkona” staje się pismem Wybrzeża, „Dziennik Bałtycki” 1947, nr 297.

(dk), Prelekcja dr A. Przewłockiej na „wieczorze nowej książki” w Gdyni, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 342.

(em), Literaci na Wybrzeżu. Edwin Jędrkiewicz ponownie prezesem Związku Zawodowego Pisarzy Polskich, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 322.

(ff), Dziś „Arka” literacka zawiła do Gdyni. „Dziennik Bałtycki” 1950, nr 62, s. 3.

(jk), Min. Dybowski u literatów Wybrzeża, „Rejsy” 1947, nr 61. (St.F.), Spotkania autorów z czytelnikami. Akcja kulturalna „Czytelnika”, „Dziennik Bałtycki” 1947, nr 320.

IV Ogólnopolski Zjazd Literatów „Rejsy” 1949, nr 6.

Bądkowski L., Kłopoty z marynistyką, „Rejsy” 1950, nr 111.

Brzechwa J., Muzy frontem do morza, „Dziennik Bałtycki” 1945, nr 73.

Bukowski A., Bilans kulturalny Wybrzeża za rok 1950, „Rejsy” 1951, nr 5.

Chruściński K., Kształtowanie się środowiska literatów na Wybrzeżu Gdańskim w latach 1945–1948, w: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945–1975, red. A. Bukowski, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.

Chruściński K., Początki życia kulturalnego na Wybrzeżu Gdańskim (1945–1947). Przegląd źródeł i problemów badawczych, „Libri Gedanenses” 1976, R. 9, s. 5–43.

Czyżak B., Dylematy. Kultura na Wybrzeżu 1945–1980, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985.

Drugi ładunek „Arki”, „Rejsy” 1950, nr 78.

Dziewicki J., Wątki kulturalne w prasie Wybrzeża 1945–1950, „Gdański Rocznik Kulturalny” 1985, nr 8, s. 44–51.

Em, Wybrzeże ma własny oddział Zw. Zaw. Literatów Polskich, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 41.

E.M., Klub Artystów Wybrzeża prezentuje narybek, „Dziennik Bałtycki” 1947, nr 47.

Flisikowska A., Gdańsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego słowa (1945–2005), Wydawnictwo Mestwin, Gdańsk 2011.

Julian Tuwim wrócił do Polski. Owacyjne powitanie wielkiego poety w porcie gdyńskim, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 157.

Kowalewska M., Gdańsk literacki. Informator o gdańskim środowisku literackim, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1964.

Krasucki L., Nasza ofensywa ideologiczna, „Głos Wybrzeża” 1950, nr 358. Kronika literacka, „Dziennik Bałtycki” 1945, nr 78

Laskowska J., Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945–1989), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Nowe drogi polskiej literatury wytyczy Zjazd Literatów w Szczecinie, „Dziennik Bałtycki” 1949, nr 21.

Poraska J., Wybrzeże oczekuje satyryków. Refleksje i fakty, „Dziennik Bałtycki” 1945, nr 25.

Przejazdy morskie dla członków Zw. Zawod. Literatów Polskich, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 293.

Stępowski J., Czternasty czwartek artystyczny w Sopocie, „Dziennik Bałtycki” 1945, nr 106.

Szkotnicki K., Organizacja życia kulturalnego w Gdańsku w roku 1945, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Historia” 1986, nr 18, s. 61–77.

Świeżawski L., Literaci nad polskim morzem, „Dziennik Bałtycki” 1945, nr 71. Tydzień kulturalny Wybrzeża, „Rejsy” 1949, nr 6. W Domu Literatów w Sopocie, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 200.

Wieliczko Z., Z problematyki badawczej krytyki literackiej na Wybrzeżu Gdańskim w latach 1945–1975 [w:] Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945–1975, red. A. Bukowski, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.

Wik, Marszałek Michał Żytomierski na pierwszym wieczorze autorskim Juliana Tuwima, „Dziennik Bałtycki” 1946, nr 160, s. 2. Zydler M., Autor w pogoni za wydawcą, „Rejsy” 1947, nr 24.