Dzieci Chaplina. Filmowe tropy w działalności gdańskich teatrów studenckich lat 50. i 60. XX wieku (Cyrk Rodziny Afanasjeff i Co To)

Barbara Świąder-Puchowska

Abstrakt

Chaplin’s children. Movie paths in Gdansk student theatres of 50. and 60. of the XXth century (Cyrk Rodziny Afanasjeff and Co To)

This article discusses several important Gdansk student theatres of 50. and 60. of the XXth century: Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff, Co To. The aim of this article is to show the role of movies and cinema in those theatres work (especially Bim-Bom). Examples of theatre programs presented in the article show, how movies changed the way of creating theatre performances and inspired humanistic ideas and values (especially the ones realised by Charlie Chaplin and Vittorio de Sica), presented by early Gdańsk student theatres creators.
Słowa kluczowe: polski teatr współczesny, gdańskie teatry studenckie, Bim-Bom, Cyrk Rodziny Afanasjeff, Co To, Polish contemporary theatre, Gdansk student theatres, Co To.
References

Afanasjew J., Czasy Bim-Bomu [w:] Gdańskie teatry osobne, red. J. Ciechowicz, A. Żurowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Afanasjew J., Każdy ma inny świt. Wspomnienia, notatki, recenzje, wywiady, refleksje 1932–1982, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986.

Afanasjew z Sopotu [Afanasjew J.], Sezon kolorowych chmur. Z życia gdańskich teatrzyków 1954–1964, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1968.

Bielas, K., Szczerba J., Życie raz jeszcze. Rozmowa z reżyserem Januszem Morgensternem, „Gazeta Wyborcza – Duży Format” 2002, nr 29.

Fedorowicz J., Ja jako wykopalisko, Świat Książki, Warszawa 2014.

Fedorowicz J., Zgodność poglądów w kwestii gagów [w:] Lucjan Bokiniec. Wspomnienia filmowców, przyjaciół i entuzjastów gdańskiego DKF Żak, koncepcja i oprac. H. Tronowicz, Klub Żak Miejska Instytucja Kultury, Gdańsk 2011.

Hera J., Z dziejów pantomimy, czyli pałac zaczarowany, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Karaś D., Cybulski. Podwójne salto, Znak, Kraków 2016.

Korespondencja R. Frejera w zbiorach Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Kornatowska M., Fellini, słowo/obraz terytoria, Warszawa 1989.

Leja M., Masina Ronczewska, „Zwierciadło”, 31.05.1959.

Lucjan Bokiniec. Wspomnienia filmowców, przyjaciół i entuzjastów gdańskiego DKF Żak, koncepcja i oprac. H. Tronowicz, Klub Żak Miejska Instytucja Kultury, Gdańsk 2011.

Mościcki P., Chaplin. Przewidywanie teraźniejszości, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017.

Nawrocka E., Był sobie cyrk… Cyrk rodziny Afanasjeff [w:] Słownik trójmiejskich teatrów osobnych [w:] Gdańskie teatry osobne, red. J. Ciechowicz, A. Żurowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Strożek P., Chapliniada w kręgach lewicy literackiej i artystycznej lat 20., „Kwartalnik Filmowy” 2015, nr 89–90.

Świąder-Puchowska B., Dzieci Chaplina. Filmowe tropy w działalności gdańskich teatrów studenckich lat 50. i 60. XX wieku (Bim-Bom), „Media Biznes Kultura” 2018, nr 2.

Świąder-Puchowska B., Myślenie obrazem. Gdańskie teatry plastyków w latach 50. i 60. XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Świąder-Puchowska B., Rozmowa z aktorem Cyrku Rodziny Afanasjeff, Ryszardem Ronczewskim, 20.05.2018.

Z kalendarium Dyskusyjnego Klubu Filmowego Żak im. Zbyszka Cybulskiego [w:] Lucjan Bokiniec. Wspomnienia filmowców, przyjaciół i entuzjastów gdańskiego DKF Żak, koncepcja i oprac. H. Tronowicz, Klub Żak Miejska Instytucja Kultury, Gdańsk 2011.