The most important women’s magazines and their publishers on the Polish press market in the years 1989–2018

Olga Dąbrowska-Cendrowska

Abstrakt
In the years 1989–2018 the women’s press was an important element of the Polish media market which was dominated by the foreign publishers. The most important of these are Bauer Media, Edipresse Polska, Burda International. Each year the companies introduced new magazines to the market. Their total number was around 100. Most of them settled on the Polish press market and, due to a good position on the market of recipients and advertisers, generated revenue for their publishers. The author captured quantitative changes in the segment of the women’s press, analysed the involvement of the publishers in this part of the press market and highlighted the most important trends.
Słowa kluczowe: magazyny kobiece, segmentacja, sprzedaż, wydawcy prasy kobiecej, women’s magazines, segmentation, circulation, women’s press publishers
References

Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfugurację komunikacji społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.

Bajka Z., Rynek mediów w Polsce [in:] Dziennikarstwo i świat mediów, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, TAiWPN Universitas, Kraków 2004.

Dąbrowska-Cendrowska O., Dwadzieścia lat minęło. Działalność wydawnicza koncernów: Burda Polska, H. Bauer, Gruner + Jahr Polska, Axel Springer Polska na polskim rynku prasowym, „Studia Medioznawcze” 2010, No. 2.

Dąbrowska-Cendrowska O., Koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacja produktów i usług. Działalność koncernów prasowych z zagranicznym kapitałem na polskim rynku magazynów wysokonakładowych, „Studia Medioznawcze” 2015, No. 1.

Dąbrowska-Cendrowska O., Prasa kobieca w czasach ekspansji nowych mediów, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, No. 2.

Dąbrowska-Cendrowska O., W stronę sprofilowanego odbiorcy – próba analizy zjawiska na przykładzie oferty koncernów z zagranicznym kapitałem, „Rocznik Bibliologiczno- -Prasoznawczy” 2012, Vol. 15, z. 2.

Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek Mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2018.

Filas R., Polskie czasopisma w XXI wieku – rozwój czy kryzys?, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, No. 1/2.

Flankowska J., Zalety i wady obecności kapitału zagranicznego w polskich mediach drukowanych – próba systematyzacji problemów, „Studia Medioznawcze” 2002, No. 5.

Golka B., Kapitał zagraniczny w polskich mediach [in:] Dylematy transformacji prasy polskiej (1989–1993), ed. A. Słomkowska, Elipsa, Warszawa 1994.

Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2012.

Mielczarek T., Monopol pluralizm koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Oniszczuk Z., Ekspansja niemieckiego kapitału na rynku prasowym Węgier, Polski i Czech, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999, No. 1/2.

Oniszczuk Z., Kapitał niemiecki w Polskich mediach. Polityczne implikacje tego zjawiska [in:] Stosunki polsko-niemieckie w okresie przemian ustrojowych, ed. P. Dobrowolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.

Oniszczuk Z., Niemiecki kapitał w prasie krajów Europy Środkowej (na przykładzie Węgier, Polski i Czech) [in:] Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, ed. B. Łomiński, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.

Patrzałek W., Segmentacja rynku prasowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, TAiWPN Universitas, Kraków 2006.