Medycyna Nowożytna,2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement)

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Rok wydania: 2018

Recenzenci tomu:

dr Anna Beata Polak, dr Bernadetta Manyś, dr Jakub Węglorz, dr Jarosław Pietrzak, dr Joanna Gęgotek, dr Joanna Orzeł, dr Katarzyna Krupska, dr Katarzyna Kuras, dr Magdalena Koźluk, dr Małgorzata Lisecka, dr Małgorzata Stawiak-Ossosińska, dr Maria Cieśla, dr Marta Śliwa, dr Przemysław Wewiór, dr Wiesława Duży, mgr Andrzej Syroka, dr hab. Krystyna Korpalska, dr hab. Jacek Kowalewski, dr hab. Michał Haake, prof. Adam Szarszewski, prof. Andrzej Karpiński, prof. Anna Trojanowska, prof. Ewa Manikowska, prof. Hanna Mamzer, prof. Iwona Arabas, prof. Janusz Sytnik--Czetwertyński, prof. Jerzy Supady, prof. Jolanta Żelazna, prof. Paweł Gut, prof. Stanisław Roszak, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Tadeusz Żuchowski, prof. Tomasz Polak, prof. Tomasz Wiślicz, prof. Wiktor Werner, prof. Zbigniew Bela 

Redaktorzy tematyczni tomu:

Katarzyna Pękacka-Falkowska, Jaromir Jeszke

Na okładce: Fragment ryciny z Thesaurus anatomicus primus. Het eerste anatomisch cabinet van Frederic Ruysch (t. I) wydanego w Amsterdamie w 1701 roku. Dzięki uprzejmości Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Artykuły

Ilość

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 5-9
Data publikacji online: 2018

Studia

Między spotkaniem a konfliktem. Filozofia przyrody i przyrodoznawstwo w ujęciu przedstawicieli myśli żydowskiej z XVI i XVII wieku

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 13-32
Data publikacji online: 2018

Medycyna w działalności i pismach alchemika Michała Sędziwoja (1566–1636)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 33-55
Data publikacji online: 2018

Palingeneza w ujęciu Charlesa Bonneta – od alchemii do ewolucji

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 57-66
Data publikacji online: 2018

Poznawcze konsekwencje obrazu Boga i Jego wszechmocy w myśli Galileusza i Johannesa Keplera

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 67-83
Data publikacji online: 2018

Siedemnastowieczne źródła ideologii zdrowia publicznego

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 85-98
Data publikacji online: 2018

Pomiędzy anatomia animata physiologia experimentalis

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 99-108
Data publikacji online: 2018

Prace analityczne

Jacopo Tintoretto i Vettore Trincavella – malarz i lekarz w bractwie św. Rocha w Wenecji

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 111-124
Data publikacji online: 2018

Georg Kirstenius (1613–1660) i Johann Zander (1624–1695) – profesorowie medycyny w szczecińskim  Pedagogium Książęcym / Gimnazjum Karolińskim wobec jatrochemii

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 125-138
Data publikacji online: 2018

Konflikt czy współzawodnictwo? O zakresie, metodach oraz skuteczności działania cyrulików i  Niebieskich Uzdrowicieli w świetle polskiego piśmiennictwa mirakularnego (XVII–XVIII w.)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 139-152
Data publikacji online: 2018

Terminologia położnicza w polskich drukowanych podręcznikach akuszerii i anatomii z II połowy XVIII wieku

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 153-170
Data publikacji online: 2018

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Ceramiczne i szklane słoiki do przechowywania maści z badań archeologicznych w Gdańsku

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 173-190
Data publikacji online: 2018

Addenda

Odpowiedź na „List do mojego umysłu…” do nadawcy, kawalera de M*** skierowana (Mateusz Falkowski)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 193-200
Data publikacji online: 2018