Rada Naukowa

Rada naukowa:

Przewodnicząca honorowa doc. dr hab.  Zofia Podgórska-Klawe

Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Düsseldorfie – Niemcy)

Doc. dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie – Czechy)

Doc. dr hab. Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie – Litwa)

Prof. dr hab. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Igor Robak (Charkowski Narodowy Uniwersytet Medyczny, Akademia Socjalnych Nauk Ukrainy)

Dr hab. Adam Redzik (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Andrzej Śródka (Instytut Historii Nauki PAN, Uniwersytet Jagielloński)