Kontakt

Wydawcy

IHN PAN, Sekcja Historii Nauk Medycznych
ul. Nowy świat 72
00-330 Warszawa, p. 19 A.
tel.: 022 657 27 48, 022 345 77 46

Adres e-mail: magda.pa@op.pl

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
www.ejournals.eu