Niepełnosprawność Dyskursy pedagogiki specjalnej

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Aktualna ocena parametryczna czasopisma wynosi 11 punktów.

ISSN 2080-9476
e-ISSN 2544-0519
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Artykuły

Ilość

Paradygmaty dydaktyki i ich implikacje dla pedagogiki specjalnej - odsłona pierwsza

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 11-25
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.001.10476

Zasady organizacji kształcenia w edukacjach inkluzyjnych uczniów z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 26-39
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.002.10477

Postawy rodziców wobec edukacji włączającej w badaniach międzynarodowych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 40-51
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.003.10478

Edukacja i niepełnosprawność - wyrównywanie szans czy reprodukcja społecznych nierówności

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 52-70
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.004.10479

O ciągle nierozwiązanych problemach ogólnodostępnej edukacji utrudniających proces inkluzji uczniów/osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 71-82
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.005.10480

Włączanie i wyłączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ogólnego nurtu działań edukacyjnych - rozwiązania praktyczne w kontekście przepisów prawa oświatowego na przykładzie miasta Gdańska i nie tylko

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 83-105
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.006.10481

Praca nauczyciela szkoły przyszpitalnej w perspektywie procesu inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - z doświadczeń nauczycieli szkół przyszpitalnych w województwie warmińsko-mazurskim

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 106-117
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.007.10482

O empatii: przyczynek do rozważań nad humanistycznym wymiarem profesji pedagoga specjalnego

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 118-129
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.008.10483

Edukacja spersonalizowana i jej wymiary w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 130-144
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.009.10484

Problematyka intymności w komunikacji alternatywnej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 145-156
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.010.10485

Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z niepowodzeniami szkolnymi - badanie pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 157-169
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.011.10486

Problematyka głuchoślepoty w przestrzeni współczesnej pedagogiki specjalnej w Polsce i Republice Czeskiej  

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 170-181
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.012.10487

Idea pomocy w pedagogice specjalnej - kluczowe wymiary relacji syntagmatycznej  

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 182-203
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.013.10488

Z badań studentów

Dziecko z mutyzmem wybiórczym - charakterystyka zjawiska oraz sposoby przeciwdziałania trudnościom  

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 204-212
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.014.10489