Niepełnosprawność Dyskursy pedagogiki specjalnej

Wydając ogólnopolski kwartalnik "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawiamy sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe między innymi dzięki wykraczaniu poza ramy tej dyscypliny. Prezentujemy zatem rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na niepełnosprawność spojrzeć interdyscyplinarnie.

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Aktualna ocena parametryczna czasopisma wynosi 11 punktów.

ISSN 2080-9476
e-ISSN 2544-0519
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Artykuły

Ilość

Działania na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnością - propozycje zmian

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 11-24
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.012.9850

Uwarunkowania prawne polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 26-35
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.013.9851

Wspieranie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami jako istotny element rehabilitacji

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 36-49
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.014.9852

Sytuacja rodzinna osób z niepełnosprawnością a Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 50-64
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.015.9853

Prawa socjalne osób z niepełnosprawnością - w stronę redefinicji pojęcia

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 65-77
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.016.9854

Jakościowa charakterystyka stylu zarządzania miejscem pracy ze względu na warunki sprzyjające zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 78-105
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.017.9855

Oblicza i znaczenia współpracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 106-121
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.018.9856

Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem przewlekle chorym na choroby alergiczne

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 122-134
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.019.9857

Wsparcie społeczne u matek i ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 135-149
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.020.9858

Wsparcie informacyjne rodziców w momencie otrzymania diagnozy o niepełnosprawności dziecka

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 150-162
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.021.9859

Wsparcie społeczne w narracjach osoby z nabytym nagle niewidzeniem

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 163-178
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.022.9860

Wsparcie społeczne w sytuacji utraty wzroku w dorosłości

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 179-193
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.023.9861

Mieszkania zintegrowane jako element ekosystemu - na przykładzie autorskiej koncepcji „Świat idealny"

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 194-206
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.024.9862

Sieci społeczne i sieci wsparcia społecznego rodzin osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 207-221
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.025.9863

„Otwarty dialog" - środowiskowy model wsparcia osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 222-233
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.026.9864

Poziom ogólnej wrażliwości edukacyjnej uczniów z uszkodzonym słuchem

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 234-248
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.027.9865

Uczeń z zespołem Aspergera w aspekcie środowiska szkoły ogólnodostępnej w narracji własnej oraz w opiniach nauczycieli

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 249-258
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.028.9866

Opinie społeczności holenderskiej dotyczące funkcjonowania Fundacji na Rzecz Kontaktów Alternatywnych (Suchting Alternatwe Relatiebemeideling, SAR) - raport z badań pilotażowych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 259-267
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.029.9867

Wsparcie społeczne i poradnictwo dla seniorów

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 268-280
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.030.9868

Dostępność stron internetowych wybranych instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 281-294
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.031.9869

Dekonstrukcja znaczeń nadawanych żądaniom przez nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 295-310
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.032.9870

Zmiany w pełnieniu roli rodziców dziecka chorego i z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 311-323
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.033.9871

Pozytywne zmiany w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością - struktura i uwarunkowania

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 324-342
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.034.9872

„Zagrożenie zmianą" w procesie wspomagania rodziny dziecka z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 343-361
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.035.9873

Trwanie czy zmiana? O bezdomności i pomocy osobom bezdomnym

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 262-276
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.036.9874

Pakiet zdań wymagających zastosowania wiedzy o emocjach podstawowych - prezentacja narzędzia pomiarowego WE06

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 377-400
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.037.9875

Projektowanie uniwersalne - zagospodarowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 401-419
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.038.9876