Niepełnosprawność,2018, Nr 30 (2018), Konteksty niepełnosprawności. Prawo – wsparcie – zmiana

Rok wydania: 2018
Redaktor naukowy tomu: Joanna Belzyt
Słowa kluczowe: rights, legal acts, protection, people with disabilities, changes, activities, social policy, social policy subjects, social support, disability, legal conditions, self-determination, rehabilitation, supporting, persons with disabilities, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 1, family, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), social rights, resilience, citizen activity, people with a disability, open labour market, employment, employer, cooperation, early childhood developmental support, early intervention, therapy, therapeutic teams, transition plans, psychosomatic, alergy, families relationship, system, autism, parental stress, Down syndrome, informational support, medical care, niepełnosprawność wzroku, utrata wzroku, wsparcie społeczne, dorosłość, niepełnosprawność intelektualna, normalizacja, mieszkania zintegrowane, sieć społeczna, dorośli z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, rodziny dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wsparcie środowiskowe, otwarty dialog, otwarte spotkania terapeutyczne, dojrzałość szkolna, dziecko z uszkodzonym słuchem, wrażliwość edukacyjna, przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej, zespół Aspergera, narracja, szkoła ogólnodostępna, inkluzja, nauczyciel, interakcje społeczne, niepełnosprawność, seksualność, wsparcie, seniorzy, rozwój osobisty, mentoring, tutoring, coaching, dostępność, strona internetowa, osoby z niepełnosprawnością, szkoła, obowiązek, przymus, żądanie, proces edukacyjny, emancypacja, rola rodzicielska, dziecko z niepełnosprawnością, rodzice dziecka z niepełnosprawnością, podmiotowość rodziców, wzrost potraumatyczny, matki dzieci z niepełnosprawnością, zaangażowanie w proces wzrastania/ inicjowanie wzrostu, nadzieja podstawowa, poczucie własnej skuteczności, proces wspomagania, polityka społeczna, bezdomność, bezdomny, koszty bezdomności, pomoc i wsparcie bezdomnych, wiedza o emocjach, emocje podstawowe, wiek szkolny, projektowanie uniwersalne, zagospodarowanie przestrzeni, architekt

Artykuły

Ilość

Działania na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnością - propozycje zmian

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 11-24
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.012.9850

Uwarunkowania prawne polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 26-35
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.013.9851

Wspieranie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami jako istotny element rehabilitacji

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 36-49
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.014.9852

Sytuacja rodzinna osób z niepełnosprawnością a Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 50-64
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.015.9853

Prawa socjalne osób z niepełnosprawnością - w stronę redefinicji pojęcia

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 65-77
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.016.9854

Jakościowa charakterystyka stylu zarządzania miejscem pracy ze względu na warunki sprzyjające zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 78-105
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.017.9855

Oblicza i znaczenia współpracy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 106-121
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.018.9856

Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem przewlekle chorym na choroby alergiczne

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 122-134
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.019.9857

Wsparcie społeczne u matek i ojców dzieci z zaburzeniami rozwoju

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 135-149
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.020.9858

Wsparcie informacyjne rodziców w momencie otrzymania diagnozy o niepełnosprawności dziecka

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 150-162
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.021.9859

Wsparcie społeczne w narracjach osoby z nabytym nagle niewidzeniem

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 163-178
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.022.9860

Wsparcie społeczne w sytuacji utraty wzroku w dorosłości

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 179-193
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.023.9861

Mieszkania zintegrowane jako element ekosystemu - na przykładzie autorskiej koncepcji „Świat idealny"

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 194-206
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.024.9862

Sieci społeczne i sieci wsparcia społecznego rodzin osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 207-221
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.025.9863

„Otwarty dialog" - środowiskowy model wsparcia osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 222-233
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.026.9864

Poziom ogólnej wrażliwości edukacyjnej uczniów z uszkodzonym słuchem

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 234-248
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.027.9865

Uczeń z zespołem Aspergera w aspekcie środowiska szkoły ogólnodostępnej w narracji własnej oraz w opiniach nauczycieli

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 249-258
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.028.9866

Opinie społeczności holenderskiej dotyczące funkcjonowania Fundacji na Rzecz Kontaktów Alternatywnych (Suchting Alternatwe Relatiebemeideling, SAR) - raport z badań pilotażowych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 259-267
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.029.9867

Wsparcie społeczne i poradnictwo dla seniorów

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 268-280
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.030.9868

Dostępność stron internetowych wybranych instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 281-294
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.031.9869

Dekonstrukcja znaczeń nadawanych żądaniom przez nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 295-310
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.032.9870

Zmiany w pełnieniu roli rodziców dziecka chorego i z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 311-323
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.033.9871

Pozytywne zmiany w percepcji matek dzieci z niepełnosprawnością - struktura i uwarunkowania

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 324-342
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.034.9872

„Zagrożenie zmianą" w procesie wspomagania rodziny dziecka z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 343-361
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.035.9873

Trwanie czy zmiana? O bezdomności i pomocy osobom bezdomnym

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 262-276
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.036.9874

Pakiet zdań wymagających zastosowania wiedzy o emocjach podstawowych - prezentacja narzędzia pomiarowego WE06

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 377-400
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.037.9875

Projektowanie uniwersalne - zagospodarowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność, 2018, Nr 30 (2018), s. 401-419
Data publikacji online: 5 września 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.038.9876