Opuscula Musealia

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Muzeum UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Opublikowano online: 1 lipca 2017

Artykuły

Ilość

The Jagiellonian University Museum of Pharmacy: Candle Wheel and Apothecary’s tradition of making candles and wax to seal

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Zbiory Pusłowskich - początki formowania się zbioru

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Znaczenie ochrony środowiska w działalności muzeów przyrodniczych w Polsce - wnioski z badań socjologicznych

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

The museum as a museological object - The Pharmacy Museum at the University of Basel

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

The Museum of Spanish Pharmacy - A Journey through History

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Obiekty życiowej pasji - kolekcja medyczna Muzeum Historii Medycyny  i  Farmacji  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako zbiór indywidualnych historii

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Ponad stuletnia historia Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Zmiany stężenia aerozolu mikrobiologicznego w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie Nocy Muzeów

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w wybranych pomieszczeniach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Muzealnictwo, medycyna i studenci – pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Muzeum Medycyny Sądowej przy katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Sztuka czy kultura materialna?  Słowa wstępne na temat percepcji archeologii w polskich kolekcjach i muzeach

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Wrocławski Dom Śląskiego Aptekarza – jego funkcja i rola

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Początki radiologii w Polsce w świetle dokumentów i eksponatów znajdujących się w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Wzornictwo secesyjne w aptekarstwie na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie zbiorów Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 19 lipca 2017

Ornamenty roślinne w architekturze sakralnej Krakowa (XIX-XX w., wybrane obiekty)    

Opuscula Musealia, Volume 24 (2016), Volume 24,
Data publikacji online: 1 lipca 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.