Opuscula Musealia

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek

Opuscula Musealia są rocznikiem o zasięgu międzynarodowym, wydawanym od 1986 r. przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Czasopismo zawiera artykuły oraz rozprawy naukowe z zakresu historii uniwersytetów w Polsce i na świecie, muzeów uniwersyteckich, ich kolekcji sztuki i kolekcji dydaktycznych, a także szeroko pojętych zagadnień muzeologicznych. Teksty publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim).

ISSN 0239-9989
e-ISSN 2084-3852
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Muzeum UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Opublikowano online: 3 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

Badania zapraw i bieli w warstwach malarskich w dziełach artystów dworskich króla Jana III Sobieskiego za pomocą rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej (XRDP)

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 9–20
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.002.5380

µ-XRPD investigations of pigments in 17th-century panel paintings from Gdańsk and the northern region of Poland

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 21–32
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.003.5381

Badania u-XRPD i SEM-EDS pigmentów i zapraw w trzech obrazach z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 33–43
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.004.5382

Analiza technologii malarskiej Maksymiliana Gierymskiego z wykorzystaniem nieinwazyjnych technik badawczych na przykładzie obrazu „Jabłoń nad potokiem”

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 45–60
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.005.5383

New Information  Provided by Multidisciplinary Studies, Including Radiography, XRD and XRF, of the triptych the Last Judgment from National Museum in Gdańsk, attributed to Rogier van der Weyden and Hans Memling

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 61–73
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.006.5384

Composition of the primary inks in mediewal palimpsests – effects of ink removal  

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 75–82
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.007.5385

The application of modern analitical techniques in the investigation of the large scale   painting Nero’s torches by Henryk Siemiradzki

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 83–99
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.008.5386

Konserwacja obrazu Bernardo Strozziego “Trzej filozofowie”- depozytu w Muzeum Narodowym. Próba rozpoznania repliki autorskiej czy kopii warsztatowej w opraciu o badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego.

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 101–111
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.009.5387

Non destructive techniques for in situ studies of a 16th century panel painting

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 113–120
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.010.5388

Dwa oblicza malarskie Jana Matejki na postawie analizy dzieł „Rejtan. Upadek Polski” (1866) i „Batory pod Pskowem” (1872)

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 121–131
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.011.5389

Badania krucyfiksu z belki tęczowej w kościele św. Wojciecha w Krakowie przy użyciu dwuźródłowej tomografii komputerowej

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 133–141
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.012.5390

Badania ornamentów I deseni ze zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ przy użyciu metod krystalografii.

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 143–153
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.013.5391

Płaszcz oficerski  Franciszka Xawerego Pusłowskiego  (1875-1968)   ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 155–171
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.014.5392

Słów kilka o  châtelaines, dewizkach, portrecie  Marii  Pusłowskiej  i modzie

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 173–201
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.015.5393

Edukacja archeologiczna jako edukacja interdyscyplinarna

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 203–211
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.016.5394

Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549– uwagi na marginesie dzieła Jana Matejki

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. 213–229
Data publikacji online: 10 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.017.5395

The JagiellonianUniversity Museum of Pharmacy: A majolica jarinscribed “Conf. Alkermes Compl.”and the history of the medication

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. I–X
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.018.5396

The Grabowski Collection in the Kraków Museum of Pharmacy

Opuscula Musealia, Volume 23 (2015), Volume 23, s. XI–XXX
Data publikacji online: 3 czerwca 2016
DOI 10.4467/20843852.OM.15.018.5397

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.