Mokre preparaty muzealne – konserwacja i receptury

Dominika Pluta,

Jędrzej Siuta,

Mikołaj Jan Czerbak,

Tadeusz Dobosz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.