Plany ścieżki muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dominika Pluta,

Magdalena Król,

Tadeusz Dobosz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.