The Physics Cabinet of the University of Padua. At the crossroads between Veneto and Europe

Fanny Marcon,

Giulio Peruzzi,

Sofia Talas

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.