Analysis of museum labels

Anna Karpiewska,

Dariusz Iwan,

Przemysław Szymborczyk,

Ewa Lenart,

Marek Halama,

Dominika Pluta,

Tadeusz Dobosz

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.