„Porachowanie z Panem Auszpurczaninem”.Specyfikacje kosztów wykonania, argenteriów z fundacji Jana Wawrzyńca Wodzickiego dla kościoła Mariackiego w  Krakowie.

Beata Frontczak

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.