Opuscula Musealia,Volume 26 (2019), Volume 26

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Rok wydania: 2019

Artykuły pokonferencyjne: Tożsamość i dziedzictwo.

Muzea uczelniane. 22–24 XI 2017. Kraków

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Porachowanie z Panem Auszpurczaninem”.Specyfikacje kosztów wykonania, argenteriów z fundacji Jana Wawrzyńca Wodzickiego dla kościoła Mariackiego w  Krakowie.

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.008.11001

 The Physics Cabinet of the University of Padua. At the crossroads between Veneto and Europe

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.010.11003

Analysis of museum labels

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.009.11002

Between an object and a Tale: strategies of local narratives ….

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.011.11004

Chemia Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.002.10995

Jędrzej Śniadecki I jego dziedzictwo

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.004.10997

Krakowskie pamiątki po Jędrzeju Śniadeckim

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.005.10998

Medycyna w ujęciu Jędrzeja Śniadeckiego

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.001.10994

Mokre preparaty muzealne – konserwacja i receptury

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.013.11006

Późnoantyczne jedwabie z Achmin w zbiorach Muzeum UJ

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.007.11000

Plany ścieżki muzealnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.012.11005

Szable w kontekście badań nad bronią dawną – przyczynek do dziejów bronioznawstwa polskiego.

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.006.10999

Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją

Opuscula Musealia, Volume 26 (2019), Volume 26,
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843852.OM.18.003.10996