The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.

http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

e-ISSN 2450-6249

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Zastępca redaktora naczelnego: Bożena Prochwicz-Studnicka
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska
Opublikowano online: 11 lipca 2018

Artykuły

Sortuj według

Cyberthreats in Popular Visual Culture

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 7-28
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.001.9775

Visual Propaganda in the Democratic Republic of Afghanistan – Part 3.The land belongs to those who till it!

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 29-54
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.002.9776

Are great natural objects in Sanskrit mahākāvya sublime? A preliminary study on the Loginian notion of the sublime and the practice of Sanskrit classical poets

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 55-76
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.003.9777

Stronghold Cities. Dystopian Fears in Utopian Asylums in Audiovisual Narratives

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 77-94
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.004.9778

Danna Ukeai no Okite: Its role in anti-hereticalpolicy of Edo period Japan and implications for present day “funerary Buddhism”

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 95-112
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.005.9779

Stanisław Brzozowski: Philosophy as biography of thought. A philosophical attempt

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 113-138
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.006.9780

Selected philosophical and cultural problems associated with World Music and Sound Art – an inquiry about ideological relationships

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 139-158
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.007.9781

The Tibetan Tulkus. An Interview with Ven. Geshe Lhakdor 

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 159-192
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.008.9782

Interpretatio Mundi

A Friend from a Far Away City

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 193-204
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.009.9783

The Kite Runner

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 205-214
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.18.010.9784

Dialogi i diagnozy

16th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions EASR 2018 “Multiple Religious Identities” University of Bern,17–21 June 2018

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2018, 7 (1/2018), s. 215-
Data publikacji online: 7 grudnia 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.