The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.

http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

e-ISSN 2450-6249

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska
Opublikowano online: 21 czerwca 2017

Artykuły

Ilość

Polityka językowa oraz kulturalna Islamskiej Republiki Iranu w Afganistanie i Tadżykistanie

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 7-29
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.001.6808

Arab customary law and the modern Western idea of restorative justice.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 31-50
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.002.6809

Konstrukt tsuchigumo jako mitologizacja zagrożenia

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 51-65
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.003.6810

Visual Propaganda in the Democratic Republic of Afghanistan – Part 2. Leading Role of the Party.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 67-87
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.004.6811

Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 89-112
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.005.6812

Zły omen.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 113-117
Data publikacji online: 21 czerwca 2017
DOI 10.4467/24506249PJ.17.006.6813

Dialogi i diagnozy

What Can a Student of Jewish Demonology Learn from a Philosophical Book? Some Remarks on the Margins of: Michael T. Miller, The Name of God in Jewish Thought. A Philosophical Analysis of Mystical Traditions from Apocalyptic to Kabbalah, (London: Routledge 2016), pp. 188.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 119–123
Data publikacji online: 21 czerwca 2017

Dzień Azji i Pacyfiku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 5 października 2016 roku. Uwagi własne i komentarze na niektóre tematy.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 125–133
Data publikacji online: 21 czerwca 2017

Report from the Conference 20 Years of “Iran and the Caucasus”: A Breakthrough in Aghveran (Armenia), 21–23 October 2016.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 5 (1/2017), s. 135-137
Data publikacji online: 21 czerwca 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.