Review: Lisa Jakelski “Making New Music in Cold War Poland: The Warsaw Autumn Festival, 1956-1968”

Marcin Strzelecki

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.