What could a Student of Medicine learn from a Demonologist? Some remarks on: Siam Bhayro and Catherine Rider (eds.), Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period, Brill, 2017, 425 pages

Wojciech Kosior

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.