Recenzja książki House J., Translation: The Basics, Routledge, London – New York, 2018, stron: xii, 210

Piotr A. Wesołowski

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.