Lista recenzentów współpracujących

2017

dr Adam Anczyk, Instytut Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ

dr Adam Bednarczyk, Zakład Japonistyki Wydziału Filologicznego UMK

dr Jędrzej Greń, Katedra Japonistyki Wydziału Orientalistycznego UW

dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

dr Mateusz Kłagisz, Zakład Iranistyki Wydziału Filologicznego UJ

prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska, Zakład Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW 

dr Magdalena Rodziewicz, Zakład Iranistyki Wydziału Orientalistycznego UW

dr Marcin Rzepka, Katedra Europy Środkowej i Wschodniej Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII

dr Łukasz Stypuła, Instytut Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego UJ

dr Bogna Wach, Zakład Administracji Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

dr Ludwika Włodek, Studium Europy Wschodniej UW 

dr hab. Wioletta Wróblewska, prof. UMK, Katedra Kulturoznawstwa Wydziału Filozoficznego UMK
 

2016

dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr Mirosława Bułat (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Wojciech Burszta (Państwowa Akademia Nauk)

dr Anna Róża Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Emanuele M. Ciampini (Università Ca’ Foscari)

prof. Chiara Cibin (Accademia di Belle Arti di Firenze)

prof. Gavin Flood (The Oxford Centre for Hindu Studies)

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Janusz Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Liliana Kalita (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Lidia Kasarełło (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Paulina Lewicka (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Kazimiera Mikoś (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

dr hab. Piotr Orlik, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Ewa Pańkowska (Uniwersytet w Białymstoku)

dr Maria Giulia Pezze (Gran Sasso Science Institute)

dr hab. Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński)

dr Pablo Jerez Sabater (Universidad de La Laguna)

prof. Dr. Rudolf Simek (Universitat Bonn)

prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Jacek Szerszenowicz (Akademia Muzyczna w Łodzi)

dr Małgorzata A. Szyszkowska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Joachim Śliwa (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Bożena Śliwczyńska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Izabela Trzcińska (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Łukasz Trzciński (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica)

dr hab. Anna Wójcik  (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jerzy Zdanowski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Leszek Zinkow (Krakowska Akademia Ignatianum)

dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska (Uniwersytet w Białymstoku)

 

2015

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak  (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Beata Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Artur Przybysławski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Anna Iwona Wójcik (Uniwersytet Jagielloński)

dr Adam Anczyk (Uniwersytet Jagielloński)

dr Rafał Banka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Robert Czyżykowski (Uniwersytet Jagielloński)

dr Maciej Kanert (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.