Indeksacja w bazach danych

Google Scholar

ICI Journals Master List 2016: 76.24

PBN - Polska Bibliografia Naukowa

CEEOL

ERIH Plus

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.