Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – dr Agata Świerzowska
Za-ca redaktora naczelnego – dr Bożena Prochwicz-Studnicka
Sekretarz redakcji – dr Agnieszka Kowalska
Członkowie redakcji: dr Paulina Tendera, dr Robert Szuksztul

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.