The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska

Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

Jesteśmy przekonani, że nowa forma naszego pisma okaże się atrakcyjna zarówno dla naszych Czytelników jak i Autorów.

Tu można zapoznać się z archiwalnymi numerami pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture”.

http://www.pjac.uj.edu.pl/archiwum

e-ISSN 2450-6249

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017)

Redaktor naczelny: Agata Świerzowska
Sekretarz redakcji: Agnieszka Kowalska
Opublikowano online: 11 lipca 2018

Artykuły

Ilość

The Ancestors of the Ixil Maya of Guatemala: oral tradition and the pre-Columbian sites in Ilom

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 7–28
Data publikacji online: 11 lipca 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.17.008.8762

Esbozos etnográficos entorno a una entidad sagrada maya peninsular: los aluxo´ob.

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 29–52
Data publikacji online: 11 lipca 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.17.009.8763

Ashé pa’ todos. Los santeros en México y sus agentes divinos

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 53–76
Data publikacji online: 11 lipca 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.17.010.8764

San Simón, el Refugio de los Condenados

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 77–102
Data publikacji online: 11 lipca 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.17.011.8765

La peregrinación de “el camino de la serpiente y el abuelo fuego”

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 103–126
Data publikacji online: 11 lipca 2018
DOI 10.4467/24506249PJ.17.012.8766

Dialogi i diagnozy

A Report from the “Ex Nihilo: Zero Conference”, Bologna, Italy, June 18th – 22nd 2017

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 127–132
Data publikacji online: 11 lipca 2018

What could a Student of Medicine learn from a Demonologist? Some remarks on: Siam Bhayro and Catherine Rider (eds.), Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Period, Brill, 2017, 425 pages

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 133–140
Data publikacji online: 11 lipca 2018

Review: Lisa Jakelski “Making New Music in Cold War Poland: The Warsaw Autumn Festival, 1956-1968”

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2017, 6 (2/2017), s. 141–145
Data publikacji online: 11 lipca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.