Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu).

Wydawcą czasopisma jest Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011.

Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.

Za publikację artykułów w czasopiśmie nie pobiera się opłat.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3)

Redaktor naczelny: dr hab. Jan A. Wendt
Opublikowano online: 28 listopada 2017

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 5-6
Data publikacji online: 28 listopada 2017

Kierunki modernizacji sieci kolejowej w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 7-30
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.013.7487

Ocena systemu transportowego gminy suburbialnej na przykładzie Konopisk (powiat częstochowski)

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 31-43
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.014.7488

Perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej – wybrane problemy sektora transportu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 44-52
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.015.7489

Perspektywy wykorzystania kolei w obsłudze komunikacyjnej północnych dzielnic Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 53-61
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.016.7490

Współczesne wykorzystanie trakcji parowej do obsługi transportu kolejowego w Polsce

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 62-76
Data publikacji online: 28 listopada 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.017.7491

Polityka transportowa Słupska i Ustki w kontekście koncepcji Dwumiasta

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 77-86
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.018.7492

Recenzja: A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016; 386 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(3), s. 87-89
Data publikacji online: 28 grudnia 2017