Artykuły

Ilość

WPROWADZENIE

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 5-6
Data publikacji online: 7 listopada 2016

Model uwarunkowań dostępności (NeST box) – integracja metod badawczych, atrybutów, komponentów i wymiarów dostępności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 7-15
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.007.6305

Wpływ infrastruktury transportowej na zmiany dostępności czasowej Poznania z obszaru województwa wielkopolskiego w latach 2010-2016

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 16-30
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.008.6306

Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 31-43
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.009.6307

Wyposażenie w usługi wybranych zrewitalizowanych dworców kolejowych w Polsce i ich otoczenia

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 44-55
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.010.6308

Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowalny na przykładzie gminy Zgierz

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 56-71
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.011.6309

Wpływ bezpieczeństwa w transporcie turystycznym na zachowania konsumenckie i gospodarkę turystyczną

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 72-80
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/2543859XPKG.16.012.6310

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” – Gdańsk – 21.04.2016 r.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2016, 19(2), s. 81-83
Data publikacji online: 7 listopada 2016