Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 5-6
Data publikacji online: 20 grudnia 2017

Wykorzystanie telefonów komórkowych w badaniach zachowań transportowych ludności

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 7-19
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.019.8025

Natężenie ruchu a zagospodarowanie Łodzi – zarys problematyki w świetle danych z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 20-36
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.022.8028

Regionalizacja jako czynnik zmian w ofercie przewozowej kolei w Polsce na przykładzie czterech województw

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 37-50
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.021.8027

Multimodalne rozwiązania w transporcie zbiorowym na przykładzie linii dowozowych we Wrocławiu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 51-61
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.020.8026

Drogowa dostępność transportowa z Polski do regionów turystycznych w Chorwacji

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 62-73
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.023.8029

System transportowo-logistyczny Białorusi i jego potencjał tranzytowy

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 74-90
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.025.8031

Recenzja: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 91-92
Data publikacji online: 20 grudnia 2017