Artykuły

Ilość

Introduction

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 5-6
Data publikacji online: 30 września 2019

The optimal timetable to boost regional railway networks and how this is affected by open access operations

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 7-20
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.013.11279

Assessment of railtrack geometry of Iddo – Mushin corridor Lagos region

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 21-30
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.014.11280

Revitalized railway facilities as tourism attractions 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 31-40
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.015.11281

Transport accessibility to recreational space in cities for senior citizens on the example of Zawadzkiego-Klonowica municipal neighbourhood in Szczecin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 41-52
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.016.11282

Transport as the basis for functioning of a smart city – an example of Szczecin

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 53-63
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.017.11283

Characteristics of construction and operation of trolleybus systems in the world

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 64-72
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/2543859XPKG.19.018.11284

RECENZJE

Review: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270pp

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2019, 22 (3), s. 73-74
Data publikacji online: 30 września 2019