Recenzenci

2017

Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Grażyna Chaberek-Karwacka (Uniwersytet Gdański)
Grzegorz Dydkowski (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
Krzysztof Janc (Uniwersytet Wrocławski)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Aleksandra Koźlak (Uniwersytet Gdański)
Marcin Król (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Szczeciński)
Bogna Lipińska (Politechnika Gdańska)
Daniel Michniak (Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Adam Molecki (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wrocław)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Monika Paradowska (Uniwersytet Opolski)
Edyta Pijet-Migoń (Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)
Adam Przybyłowski (Akademia Morska, Gdynia)
Piotr Serafin (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
Eliza Sochacka-Sutkowska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
Alicja K. Zawadzka (Uniwersytet Gdański)

2016

Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Tadeusz Bocheński (Uniwersytet Szczeciński)
Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński)
Joanna Fac-Beneda (Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Flaga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice)
Iwona Józefowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Arkadiusz Kołoś (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Zdzisław Kordel (Uniwersytet Gdański)
Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski)
Aleksandra Koźlak (Uniwersytet Gdański)
Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)
Adam Przybyłowski (Akademia Morska, Gdynia)
Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Andrzej Ruciński (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Maciej Tarkowski (Uniwersytet Gdański)
Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa)
Piotr Trzepacz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jan A. Wendt (Uniwersytet Gdański)
Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
Elżbieta Załoga (Uniwersytet Szczeciński)