Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny – dr Marcin Połom (Uniwersytet Gdański)

Sekretarz Redakcji – dr Tomasz Wiskulski (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku)

II Sekretarz Redakcji – mgr Krystian Puzdrakiewicz (Uniwersytet Gdański)

Redaktorzy tematyczni:
- dr Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
- dr Jakub Taczanowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
- dr Szymon Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki)
- dr Karol Kowalczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Redaktor statystyczny:
- dr inż. Mikołaj Bartłomiejczyk (Politechnika Gdańska)

Redaktor językowy (jęz. polski):
- dr Renata Anisiewicz (Uniwersytet Gdański)

Redaktor językowy (jęz. angielski):
- mgr Andrei Bezruchonak (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)

Redaktor kartograficzny:
- mgr Sławomir Goliszek (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)