Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych (geografii komunikacji, ekonomiki transportu, środowiskowych aspektów funkcjonowania transportu, inżynierii transportu).

Wydawcą czasopisma jest Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspólnie z Katedrą Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Efektem spotkań geografów transportu zapoczątkowanych w 1992 r. było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011.

Nowe władze Komisji wybrane w 2016 r. podjęły działania związane z reaktywacją serii wydawniczej i przekształceniem jej w kwartalnik naukowy.

Za publikację artykułów w czasopiśmie nie pobiera się opłat.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X
Właściciel czasopisma:
Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego/Uniwersytet Gdański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2)

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom
Opublikowano online: 29 czerwca 2018

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 5-6
Data publikacji online: 29 czerwca 2018

Identyfikacja transportowego i przestrzennego komponentu dostępności komunikacyjnej w wybranych nadmorskich ośrodkach miejskich

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 7-16
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.007.9349

Zróżnicowanie przestrzenne sieci tramwajowej konurbacji katowickiej na tle zagospodarowania przestrzennego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 17-32
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.008.9350

Reaktywacja połączenia kolejowego Szczecin – Police w ramach realizacji koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 33-40
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.009.9351

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne przywrócenia do ruchu linii kolejowej nr 241 relacji Tuchola – Koronowo

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 41-50
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.010.9352