Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe publikujące studia z dziedziny kultur narodów słowiańskich. Drukowane w nim są artykuły członków Komisji i uczonych spoza niej, będące owocem wystąpień autorów na forum Komisji oraz dyskusji związanych z wystąpieniami. Spotkania naukowe ułożone są w cykle tematyczne poświęcone  kulturom narodów słowiańskich. Skupiają uczonych badających kulturę: Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, Słowacji, Czech, Białorusi, Ukrainy i Polski. Problematyka dotyczy specyfiki tradycji kulturowej narodów słowiańskich, przemian w kulturze po 1989 roku, aspektów metodologicznych badań nad poszczególnymi dziedzinami kultury, odmienności kultury wyznaniowej, społecznej i politycznej.

Prawa autorskie i udostępnianie

Od tomu XII (2016) publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

ISSN 2451-4985
e-ISSN 2543-9561
Punkty MNISW: 6
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian

Redaktor naczelny: Hanna Kowalska-Stus
Sekretarz redakcji: Urszula Cierniak
Opublikowano online: 21 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Biblijny wzorzec bohatera. Od tekstu hebrajskiego po grecko-rzymskie tradycje heroiczne

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 9-36
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.001.9345

Typy męczenników i wzory męczeństwa w szyickim islamie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 37-56
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.002.9360

Świętość – duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 57-78
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.003.9361

(De)konstrukcje świętości. Jozafat Kuncewicz w rosyjskiej historiografii synodalnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 79-112
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.004.9362

Norwidowskie miary i oglądy heroizmu

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 113-134
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.005.9363

Misja i męczeństwo Rosji – „Świętej Rusi” według protojereja Joanna Wostorgowa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 135-150
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.006.9364

Niewykonalna misja: Metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 151-168
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.007.9365

Heroizm w Gułagu

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 169-190
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.008.9366

Jakich bohaterów potrzebował socjalizm? Rozważania o wzorcach osobowych na łamach „Nowych Dróg”

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 191-208
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.009.9367

„Heroiczna świętość” i wybrane współczesne ujęcia mitu bohaterskiego bądź jego imitacje

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 209-236
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.010.9368

Героизм или антигероизм (Эхо войны в поэме Иосифа Бродского Шествие и стихотворениях 60-х годов)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 237-252
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.011.9369

Powieść Borislava Pekicia Jak pogrzebać wampira w kontekście sporów o heroizm w serbskiej prozie o drugiej wojnie światowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 253-268
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.012.9370

Życie i heroizm ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 269-284
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.013.9371

(A)heroizm życia codziennego (na przykładzie wybranych utworów współczesnej literatury rosyjskiej)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 285-304
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.014.9372

Petersburg – miasto jako bohater literacki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 305-334
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.015.9373

„Don Kichot w zniszczonym fraku”, czyli o heroizmie Friedricha Haassa

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 335-356
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.016.9662