Niewykonalna misja: Metropolita Antoni Bloom na tle rosyjskiej emigracji religijnej XX wieku

Aleksy Kucy

Abstrakt
Oddany życiu liturgicznemu Kościoła, posiadający wewnętrzną skłonność do refleksji duchowej i kontemplacji, metropolita Antoni swoją gorliwą modlitwą i płomiennym słowem zapalił w niezliczonych ludzkich sercach – nie tylko adeptów prawosławia, ale też innych wyznań – wiarę w Boga i miłość do Niego. Swoją osobistą drogę do Boga rozpoczął w wieku 14 lat, kiedy w trakcie pierwszego w swoim życiu, przemyślanego i wnikliwego czytania Ewangelii, przeżył osobiste mistyczne spotkanie z Chrystusem. Towarzysząca temu wydarzeniu przemiana świadomości hierarchy polegała na postrzeganiu świata i ludzi przez pryzmat Bożej miłości, definitywnie wyznaczyła ona dalszą, jakże niezwykłą drogę życiową przyszłego zwierzchnika Kościoła prawosławnego w Anglii.
 
 
Impossible Mission: Metropolitan Antoni Bloom Against the Background of the Russian Religious Emigration of the 20th Century
SUMMARY
Dedicated to the liturgical life of the Church, endowed with the genuine inclination to spiritual reflection and contemplation, with his fervent prayer and encouraging word, Metropolitan Anthony lit faith and the love of God in countless human hearts, and not just those of the students of Orthodoxy but of other religions, too. He embarked upon his personal journey to God at the age of 14 when he experienced a personal mystical encounter with Christ during his first thoughtful and in-depth reading of the Gospel. The accompanying transformation of consciousness consisted in a new perception of the world and people through the lens of God’s love and determined the extraordinary way of life of the future superior of the Orthodox Church in England.
Słowa kluczowe: emigracja rosyjska, Kościół prawosławny, metropolita Antoni Bloom , Russian emigration, the Orthodox Church, metropolitan Antoni Bloom
References
Bloom A., Obraz Boży w człowieku, red. i wprowadz. A. Kucy, tłum. A. Kucy i inni, Łódź, Aleksy Kucy, 2018, 349 ss.
Crow G., This Holy Man: Impressions of Metropolitan Anthony, New York 2006.
Антоний Митрополит Сурожский, Труды. Книга вторая, Москва 2007.
Антоний Митрополит Сурожский, Человек перед Богом, Москва 2000.
Гончаренко О., Миссия русской эмиграции в ХХ веке, [w:] http://mir-politika.ru/3521-missiya-russkoy-emigracii-v-hh-veke.html [dostęp: 20.06.2018].
Грезин И., Николай Скрябин: первый российский консул в Лозанне, „Наша Газета”, [w:] http://www.nashagazeta.ch/news/12530 [dostęp: 21.06.2018].
Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. Москва, red. Е. Майданович, Е. Садовникова, М. Уманцева, Москва 2008.
Зернов Н., Русское религиозное возрождение XX века, Paris 1991.
Ильин И., Кризис Безбожия, Москва 2005.
Митрополит Антоний Сурожский, Быть Русской Церковью богослужебно, богословски, эмоционально, „Церковный вестник” 2002, nr 23 (292), [w:] http://www.taday.ru/text/551475.html [dostęp: 27.06.2018].
Назаров М., Миссия русской эмиграции, Москва 1994.
Нивьер А., Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе 1920-1995. Биографический справочник, Москва 2007.
О Митрополите Сурожском Антонии. Сборник материалов к 10-летию со дня преставления, Лондон 2013.
Петр (Мерещинов) игумен, Жизнь православного христианина в современном мире (на примере митрополита Антония), [w:] Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. Материалы Первой международной конференции 28-30 сентября 2007 г. Москва, red. Е. Майданович, Е.Садовникова, М.Уманцева, Москва 2008.
Прот. А. Шмеман, Собрание статей 1947-1983, Москва 2009.
Протоиерей Александ Мень, Библиологический Словарь, Москва 2002.
Струве Н., Православие и Культура, Москва 2000.
Человек в богословии митрополита Антония Сурожского. Доклады Второй международной конференции 11-13 сентября 2009 г., Москва 2013.
 
Filmografia
Апостол любви: выбор пути, reż. В. Матвеева, Санкт-Петербург 2005.
Апостол любви: Сеятель, reż. В. Матвеева, Санкт-Петербург 2008.
Апостол любви: встречи в России, reż. В. Матвеева, Санкт-Петербург 2007.
Митрополит Сурожский Антони. Беседы. Октябрь 1993. Почему я принадлежу к РПЦ, reż. В. Матвеева, Санкт-Петербург 2006.