Kultura masowa w Rosji

Sortuj według

Kultura masowa w Rosji i radziecki eksperyment antropologiczny

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 7-27
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Kultura masowa w rosyjskiej myśli teoretycznej. Od formalizmu do semiotyki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 29-45
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Stosunek rosyjskiego prawosławia do zagadnienia kultury masowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 47-63
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Kultura masowa w oczach współczesnych konserwatystów rosyjskich

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 66-80
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Najnowsza rosyjska krytyka kultury masowej. Kierunki i tendencje

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 81-95
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Wartości w polskich i rosyjskich mediach

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 97-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2016

Rola powieści kryminalnej we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 113-131
Data publikacji online: 15 grudnia 2016

Rosyjski łubek jako odbicie idei dla mas

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 133-153
Data publikacji online: 15 grudnia 2016

Kultura masowa w Bułgarii

We własnych oczach. Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 155-165
Data publikacji online: 15 grudnia 2016

Kultura masowa w Chorwacji

Blogosfera i literatura. Chorwacki sen o byciu pisarzem

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 167-178
Data publikacji online: 15 grudnia 2016

Kultura masowa na Ukrainie

Wieszcz Ukrainy w czasach Józefa Bohdana Zaleskiego, Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 179-194
Data publikacji online: 15 grudnia 2016

Kultura masowa w Serbii

Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, Tom XII, s. 195-214
Data publikacji online: 15 grudnia 2016