Misja i cele

Łączenie wiedzy w odniesieniu do obszaru Słowiańszczyzny: Rosji, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Macedonii, słowacji, Czech Białorusi, Ukrainy i Polski.